Info om oss


Fontana är ett tvåspråkigt klubbhus och deltagande i dagliga verksamheten är kostnadsfritt. Alla beslut gällande verksamheten görs gemensamt och mötena är öppna för alla. Klubbhusen följer 37 standarder och Fontana ackrediteras regelbundet. 

Inga remisser eller diagnoser behövs. Fontana har inget vårdansvar och ger ingen terapi. Verksamhetsberättelse 2023


Den årliga kostnaden för två psykiatriska vårdplatser motsvarar de årliga kostnaderna för hela driften av ett Klubbhus. 


Samarbetspartners

Livsgnistan är en kamratstödsförening. Mera info härHuvudfinansier