Donation

Vill du bidra ekonomiskt till vår verksamhet ?

Klubbhus Fontana behöver alltid ekonomiska bidrag utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering. Vi är tacksamma för varje bidrag vi får.

Du kan bidra genom Paypal eller att betala in på konto;

FI50 5549 0420 0722 48

BIC: OKOYFIHH

Andelsbanken Raseborg

Mottagare Klubbhus Fontana Rf

Tillståndsnummer: RA/2021/944

[paypal-donation]