Det händer på Fontana

må-fre 8.00-16.00, ons kvällsprogram 16.00-19.00

Arbetsinriktade dagen på Fontana

Verksamhet för alla 18 år fyllda, som har eller har haft utmaningar med mentala hälsan eller som behöver stöd i vardagen av andra orsaker. 

På Fontana samarbetar medlemmar och personal tillsammans. Uppgifterna delas upp enligt medlemmarnas önskemål. Medlemmarna uppmuntras att delta i verksamheten enligt egna resurser och styrkor. Deltagande i dagliga verksamhet är också möjligt på distans.


Arbete och studier

Klubbhuset stöder de medlemmar som studerar. Utöver det finns det möjlighet till övergångsarbete. Vi stöder också medlemmar i deras egna arbete vid behov. 88 % av medlemmarna upplever att stödet från Fontana är en betydande del av främjandet av arbete- och studievägar.

Kalender

Under den arbetsinriktade dagen kan du...

Fonttis Service Oy

Fonttis stöder klubbhusets medlemmars återgång till arbetslivet och utgör därmed den saknade biten mellan stött arbete i klubbhusets regi och arbeten inom den öppna arbetsmarknaden. Via Fonttis kan man prova på olika små arbetsuppgifter utanför klubbhuset enligt sina egna resurser. För uppdragen utbetalas lön.

www.fonttis.fi 040 8199459

Clubhouse International

Tillsammans kan vi få mycket gjort! Fountain House ideologin har under mer än 70 år spridit sig över hela världen. Alla de över 320 klubbhus som finns fungerar enligt samma verksamhetsmodell och det finns mycket stöd och nytta att få av de internationella nätverken. 

Finlands Klubbhus rf

I klubbhuset fokuserar vi på individens styrkor, inte på diagnoser. I Finland finns 24 Klubbhus. 


Klubbhusen är en jämställd gemenskap uppbyggd på de mentalvårds - rehabiliterandes och de anställdas samverkan. De kompletterar psykosociala tjänster och befrämjar den rehabiliterandes återhämtning.                                                                                                                                                            

15

 NYA MEDLEMMAR 2024

över 70

AKTIVA MEDLEMMAR

2828

BESÖKSDAGAR  2023

Clubhouse International is deeply honored to receive the Honorary 2022 Pardes Humanitarian Prize in Mental Health awardedby The Brain and Behavior Research Foundation. The Prize recognizes the Clubhouse Model of psychosocial rehabilitation as a rights-based approach to recovery that expands access to care for people living with mental illness around the world.