Fontanassa tapahtuu

ma-pe 8.00-16.00, ke iltaohjelmaa 16.00-19.00

Työpainoitteinenpäivä Fontanassa

Toimintaa kaikille 18 vuotta täyttäneille, joilla on tai on ollut haasteita mielenterveyden tai arjenhallinnan kanssa. 

Fontana toimii jäsenten ja henkilökunnan yhteistyöllä. Tehtävät jaetaan jäsenten toiveiden mukaan ja keskiössä ovat voimavarat sekä vahvuudet. Jäseniä kannustetaan osallistumaan toimintaan omien resurssien mukaan. Osallistuminen päivittäiseen toimintaan on myös mahdollista etänä.


Työ ja opinnot

Tuemme klubitalossa jäseniä, jotka opiskelevat. Lisäksi on mahdollisuus siirtymätyöpaikkaan. Tuemme tarvittaessa jäseniä myös heidän omassa työssään. 88% jäsenistä kokee, että Fontanasta saatu tuki on merkittävässä osassa työllistymis- ja opintopolkujen etenemiseen.

Kalenteri

Työpainoitteisen päivän aikana voit... 

Fonttis Service Oy

Tukee Klubitalo Fontanan jäsenten paluuta työelämään ja muodostaa puuttuvan palan tuetun työn ja avoimille työmarkkinoille ohjaavan toiminnan välille. Fonttiksen kautta voi kokeilla erilaisia työtehtäviä klubitalon ulkopuolella oman jaksamisen mukaan.

www.fonttis.fi 040 8199459

Clubhouse International

Yhdessä voimme saada paljon aikaan! Fountain Housen ideologia on yli 70 vuodessa levinnyt ympäri maailmaa. Yli 320 klubitaloa toimivat saman toimintamallin mukaisesti ja kansainvälisistä yhteyksistä on paljon hyötyä ja tukea.

Suomen Klubitalot ry

Klubitaloilla keskitytään yksilön vahvuuksiin, ei diagnooseihin. Suomessa on 24 Klubitaloa.

Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia, yhdenvertaisia yhteisöjä. Ne täydentävät psykososiaalisia palveluja ja edistävät kuntoutujajäsenten toipumista. 

15

 UUTTA JÄSENTÄ 2024

yli 70

AKTIIVISTA JÄSENTÄ

2828

KÄYNTIPÄIVÄÄ 2023

Clubhouse International is deeply honored to receive the Honorary 2022 Pardes Humanitarian Prize in Mental Health awardedby The Brain and Behavior Research Foundation. The Prize recognizes the Clubhouse Model of psychosocial rehabilitation as a rights-based approach to recovery that expands access to care for people living with mental illness around the world.