Pro-Kom

Till Pro-Kom (Produktivitet och kommunikation) teamets ansvarsområden hör bland annat klubbhusets egen tidning samt webbsidan.