Om oss / Tietoa meistä

Västra Nylands Fountain House förening är en självständig förening i vilken styrelsen ansvarar över ekonomi samt personal. Före-ningen bedriver Klubbhus Fontana, som startade sin verksamhet år 1999 i fastigheten på Lokföraregatan 9 Karis. Fontanas verksamhet är riktad till alla som är 18-år fyllda och äldre, som upplever eller har upplevt mental ohälsa eller för personer som behöver stöd i vardagen. / Etelä Uusimaan Fountain House yhdistys on itsenäinen yhdistys jossa johtokunta vastaa taloudesta sekä henkilökunnasta. Yhdistys vetää Klubitalo Fontanaa, joka aloitti toimintaansa vuonna 1999 kiinteistössä Veturinkuljettajankadulla 9 Karjaalla. Fontanan toiminta suuntautuu 18 v. täyttäneille ja vanhemille, jotka kokevat tai ovat kokeneet henkinen sairaus tai henkilöille jotka tarvitsevat tukea arkipäivässä.
Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse

Läs Verksamhetsberättelsen från 2020 på svenska.

Tidningar Lehdet

Tidningar Lehdet

Läs klubbhus tidningar här! Lue klubitalon lehtiä tästä!

Broschyrer Esitteet

Broschyrer Esitteet

Läs våra broschyrer här! Lue meidän esitteitä täältä!

Fonttis service AB

Fonttis service AB är ett fristående aktiebolag grundat av Klubbhus Fontana 2019. Syftet med Fonttis är att hjälpa Klubbhusets medlemmar att komma ut till arbetslivet. Behovet av Fonttis verksamhet kom av att det saknades den sista pusselbiten mellan stött arbete i Klubbhusets regi och arbeten inom den öppna arbetsmarknaden. Fonttis ger en ny möjlighet för Klubbhusets medlemmar att via Fonttis kunna prova på små arbeten med små insatser enligt medlemmens resurser. Fonttis kompletterar Klubbhusets arbetsinriktade dag och övergångsarbetsprogram. Som ett separat aktiebolag kan Fonttis öka möjligheterna till sysselsättning på arbetsmarknaden på ett flexibelt och skräddarsytt sätt. Arbetet görs utanför Klubbhusets ordinarie verksamhet och verksamhetsställe.

Möjligheter till arbete och studier

Klicka på fliken arbete och studier högst uppe på sidan för mera information
Fontana
Fontana
Fonttis Service Ab
Fonttis Service Ab

My Story

Kom och bekanta dig med vår verksamhet