Om oss

Klubbhus Fontana är öppet för alla som har eller har haft psykisk ohälsa. Klubbhusets uppgift är förstärka självförtroende, stödja rehabiliteringen och hjälpa till medlemmarna att återvända till arbetslivet eller studera. Medlemskapet är kostnadsfritt och icke tidsbundet. Medlemmarna bestämmer själva när och vilka aktiviteter de vill delta i.
Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse

Läs Verksamhetsberättelsen från 2021 på svenska.

Tidningar Lehdet

Tidningar Lehdet

Läs klubbhus tidningar här! Lue klubitalon lehtiä tästä!

Broschyrer Esitteet

Broschyrer Esitteet

Läs våra broschyrer här! Lue meidän esitteitä täältä!

Fonttis service Ab

Fonttis service AB är ett fristående aktiebolag grundat av Klubbhus Fontana 2019. Syftet med Fonttis är att hjälpa Klubbhusets medlemmar att komma ut till arbetslivet. Mera information: www.fonttis.fi

Arbete- och studiemöjligheter

Klicka på fliken medlemskap och välj arbete och studier.
Fontana
Fontana
Fonttis Service Ab
Fonttis Service Ab

My Story

Kom och bekanta dig med vår verksamhet