Fonttis Service Ab

Ta Kontakt

Oy Fonttis Service Ab     tel. 040-8199459 www.fonttis.fi

Fonttis hjälper!

Behöver du en timme hjälp med gräsklippningen? Ut med hunden två gånger i veckan? Har du t.ex. en gammal soffa eller något annat som behövs föras till avfallsstationen?

Då  har Fonttis möjligheter att hjälpa dig!

Vad är Fonttis?

Oy Fonttis Service Ab är ett bolag grundat år 2019 för att stöda och hjälpa Klubbhus Fontanas medlemmar att fylla ut den ”saknade pusselbiten” mellan understött arbete i klubbhusets regi och arbeten inom den öppna arbetsmarknaden.

Vi ger möjligheter för de medlemmar inom ramen för Klubbhus Fontana vilka annars skulle ha svårt att komma ut i normal samhällsverksamhet och med fulla arbetsavtal.

Oy Fonttis Service Ab:s verksamhet i företagsform kompletterar Klubbhusets arbetsorienterade dag och övergångsarbetsprogram. Som ett separat företag kan Oy Fonttis Service Ab öka möjligheterna till sysselsättning på ett flexibelt och skräddarsytt sätt.

SYSSELSÄTTNING ÄR EN LÖNSAM INVESTERING – för alla parter

Möjligheten att jobba och få en saklig lön är väsentligt för individens välmående och livskvalitet. Detta minskar på  sjukdomsrisken och behov av vård. Varje gjort arbete ökar möjligheten och sannolikheten för sysselsättning.

Det ökar också individens självförtroende, känslan av betydelse och känslan av att vara en del av ett fungerande samhälle.

Våra tjänster

För Klubbhus Fontanas medlemmar erbjuder vi  chansen att jobba utanför Klubbhuset enligt kunnande och  livssituation. För deltidsarbetare möjliggör detta studie- och praktikplatser.

Vi fakturerar endast för gjort arbete och vi tar hand om lagstadgade arbetsgivarförpliktelser.

Vi sköter valet av arbetstagare, träning och handledning genom att avtala specifikt för varje fall. Arbetstagaren får vid behov handledning och stöd också mellan arbetsperioderna.

Vi har samarbete med arbetskraftsförvaltningen.

Arbetsuppgifterna kan vara till exempel:

  • Städningsarbeten
  • Fastighetsskötsel såsom trädgårds- och snöarbeten
  • Hundrastning
  • Gå till butiken för kunden
  • Gå ut med kunden, sällskap och praktiskt stöd i vardagen
  • Lagerarbeten
  • Postningsuppgifter
  • Kansliarbeten
  • Köksarbeten
  • Jobb inom butiksbranschen

Vi tar också emot jobberbjudanden med liten  arbetsmängd utgående från enskilda timmar, enstaka/säsongsbetonade arbetspass och fortlöpande deltidsarbeten. Arbetstakt och målsättningar skräddarsys så att de passar för de deltidsarbetsföra.

Ofta frågat

Till hurdana arbeten har ni arbetskraft?

Via oss hittar ni arbetare till företags-  och privatpersoners kontinuerliga eller säsongsartade sysslor, antingen till enstaka arbetsuppgifter eller för ett mer långvarigt behov. Uppgifterna skräddarsys alltid enligt arbetets beställares och utförares behov. Läs mera om våra tjänster.

Är jag arbetsgivaren?

Oy Fonttis Service Ab ansvarar för alla arbetsgivarskyldigheter.

Är det tryggt att ta emot en arbetstagare via er?

Många av våra medlemmar har varit borta länge från arbetsmarknaden, så steget till att sysselsättas till den öppna arbetsmarknaden är alltför stort.

Oy Fonttis Service Ab erbjuder sina medlemmar möjlighet att tryggt och med handledning komma tillbaka till arbetsmarknaden, enligt deras eget mående,i den takt som passar dem bäst.

Vi går igenom varje arbetsuppgift och vi letar fram personen för vilken arbetet i fråga är just det rätta.

Hur mycket arbete kan jag få utfört?

Det beror helt på arbetstagaren. En del kan lätt göra 20 timmars veckor, en del är redo för en halv timmes pass. Och allting däremellan. Arbetsmängden skräddarsys alltid för att passa arbetstagaren och beställaren av jobbet.

Vilka är kostnaderna?

Till arbetstagarna betalas en saklig lön, samt också bikostnader och lagstadgade förpliktelser. Finansieringen för Oy Fonttis Service Ab kommer från annat håll. Privatpersoner har rätt till hushållsavdrag, om andra förutsättningar för hushållsavdrag uppfylls.