Fastigheten & bilen

Fastigheten

Fastighetsteamet tar hand om både gården och huset. Till arbetsuppgifterna hör bland annat trädgårdsarbete, renovering samt städning. Fastighetsteamet ser även till att säkerheten i huset upprätthålls.

Bilen

Klubbhuset har en egen bil till förfogande, som medlemmarna gratis har möjlighet att åka med till och ifrån Fontana. Bilen används även till att åka till butiken, göra utflykter och andra ärenden.