Café

I klubbhuset har vi vårt eget café, som är till för medlemmarna och personalmedlemmarna. Till den caféansvariges arbetsuppgifter hör bland annat att koka kaffe, ta betalt samt att handla.