Arbetsinriktade dagen

Klubbhus Fontana – Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!


Klubbhus Fontana följer en arbetsinriktad dag och uppgifterna som görs är viktiga för att verksamheten skall upprätthållas. Klubbhuset är medlemmarnas eget hus där allas insatser är betydelsefulla och viktiga. Varje dag har vi arbetsfördelning kl. 9 och 13:00 då vi tillsammans planerar och fördelar dagens uppgifter. Deltagandet är frivilligt och medlemmarna väljer själva i vilka arbetspunkter de vill delta. Rutiner och vanor är viktiga för en fungerande vardag. I Fontana kan du via meningsfull aktivitet få den hjälp och stöd du behöver!

Gå in på de olika arbetspunkterna och bekanta dig mera med vår arbetsinriktade dag!

Köket

På Klubbhus Fontana lagar vi vår egen lunch. Som medlem kan du välja att delta med en personalmedlem att planera, handla och tillreda maten.

Café

I klubbhuset har vi vårt eget café, som är till för medlemmarna och personalmedlemmarna. Till den caféansvariges arbetsuppgifter hör bland annat att koka kaffe, ta betalt samt att handla.

Admin

Inom adminteamet sköter man sådant som bokföring, räkningar, ansökningar och statistik

Pro-kom

Till Pro-Kom (Produktivitet och kommunikation) teamets ansvarsområden hör bland annat klubbhusets egen tidning samt webbsidan. Andra arbetsuppgifter är även att i vår reception svara i telefon och ringa samtal till våra medlemmar.

Fastigheten och gården

Fastighetsteamet tar hand om både gården och huset. Till arbetsuppgifterna hör bland annat trädgårdsarbete, renovering samt städning. Fastighetsteamet ser även till att säkerheten i huset upprätthålls.

Bilen

Klubbhuset har en egen bil till förfogande, som medlemmarna gratis har möjlighet att åka med till och ifrån Fontana. Bilen används även till att åka till butiken, göra utflykter och andra ärenden.