Admin

Inom adminteamet sköter man sådant som bokföring, räkningar och statistik. Andra arbetsuppgifter är även att i vår reception svara i telefon och ringa samtal till våra medlemmar.