Työpainotteinen päivä

Yhdessä voimme saada paljon aikaan!


Klubitalo Fontana seuraa työpainotteista päivää ja tehtävät jotka tehdään ovat tärkeitä talon toiminnan ylläpitämiseen. Klubitalo on jäsenten oma talo missä kaikkien panokset ovat merkityksellisiä ja tärkeitä. Joka päivä meillä on kokous klo. 9 ja 13 jolloin me suunnittelemme yhdessä ja jaamme keskenämme päivän ohjelman. Osallistuminen on vapaaehtoista ja jäsenet valitsevat itse missä työpisteissä he haluavat olla. Rutiinit ja tottumukset ovat tärkeitä toimivalle arkipäivälle. Fontanassa voit tarkoituksellisen toiminnan kautta saada sitä apua ja tukea mitä tarvitset!

Mene sisälle eri työpisteisiin ja tutustu lähemmin työpainotteiseen päiväämme!