Medlemskap

Medlemskap i Fontana

 1. Medlemskapet är utan tidsbegränsning och gratis
 2. Medlemskapet inbegriper inte obligatoriska avtal eller tidtabeller
 3.  Frånvaro och dess längd påverkar inte medlemskapet
 4.  Medlemskapet baserar sig på frivillighet samt självvald aktivitet
 5.  För att bli medlem räcker det att man upplever sig lida eller har lidit av mental ohälsa
 6.  I Klubbhuset är alla jämställda
  Vår verksamhet är frivillig, men medlemmarna behövs och uppmanas till att delta i den arbetsinriktade dagen. Medlemmarna har också ansvar över sina egna saker.
 7.  Medlemmarna har rätt att få hälften av sin bussbiljett eller tågbiljett ersatt om han/hon deltar minst 4 gånger i månaden i verksamheten och bor över 2 km från klubbhuset. Om han/ hon använder sig av bil ersätts 0,13 cent per km. Om man har möjlighet att använda buss eller tåg men väljer att köra bil så får man maximalt ersatt halva summan av buss- eller tågbiljetten.
 8. På Fontana har både medlemmar och personalmedlemmar tystnadsplikt.
 9.  All slag av försäljning och utlåning av pengar är förbjuden inom Klubbhuset.
 10. Att bryta mot reglerna kan leda till en temporär avstängning.
 11.  I Klubbhuset respekterar vi varandras och husets egendom.
 12.  Det är förbjudet att komma påverkad till Klubbhuset
 13.  På Fontana gör vi också utflykter till diverse ställen och deltar i olika evenemang. På Fontana finns det oftast en anmälningslista.Oftast är aktiviteterna gratis, i vissa fall är egenandelen 5-10 €.