Klubbhus Fontana

-För psykiskt välmående-

Välkommen till Klubbhus Fontanas hemsida!

Klubbhus Fontana i Karis är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att öka självförtroendet, stödja rehabiliteringen och möjliggöra återgång till arbets- eller studielivet. Att vara medlem i Klubbhus Fontana är frivilligt och utan tidsbegränsning. Medlemmarna väljer själva när och hur de vill delta i verksamheten. Vi arbetar i en tvåspråkig miljö, sida vid sida i en arbetsinriktad dag, där gemenskapen är en viktig del av vår vardag.

 Nya Tidningen!

 

Förminskad ensamhet, Nya bekanta och en orsak att stiga upp!

 

 

Arbete som intresserar, Gemenskap och möjlighet att lära sig nytt!
Målsättningsdiskussioner och stöd inom livets olika utmaningar!
Tryck på bilden så ser du vår lunchmeny!

Klubbhus Fontana – Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!