Bekanta dig med vad vi gör

I Klubbhuset är alla jämställda. Vår verksamhet är frivillig, men medlemmarna behövs och uppmanas till att delta i den arbetsinriktade

Läs mera/ Lue lisää

Kalender

På Klubbhus Fontana har vi program varje vecka, ta en titt och bekanta dig med vårt program här. Tryck bar

Läs mera/ Lue lisää

Historia

  Historia Fountain House ideologin har spridit sig runt om i världen under de senaste 60 åren. Alla ca 350

Läs mera/ Lue lisää

Facebook

[custom-facebook-feed]

Read More

Tidningen

Tidningar [gs_logo]      

Read More

Videor

https://youtu.be/BGJFWl4-QPs

Read More

Klubbhus Fontana

Välkommen till Klubbhus Fontanas hemsida!

Klubbhus Fontana i Karis är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att öka självförtroendet, stödja rehabiliteringen och möjliggöra återgång till arbets- eller studielivet. Att vara medlem i Klubbhus Fontana är frivilligt och utan tidsbegränsning. Medlemmarna väljer själva när och hur de vill delta i verksamheten. Vi arbetar i en tvåspråkig miljö, sida vid sida i en arbetsinriktad dag, där gemenskapen är en viktig del av vår vardag.