Bekanta dig med vad vi gör

I Klubbhuset är alla jämställda. Vår verksamhet är frivillig, men medlemmarna behövs och uppmanas till att delta i den arbetsinriktade

Bilder

Diagnosis Free Zone

Klubbhus Fontana

Välkommen till Klubbhus Fontanas hemsida!

Klubbhus Fontana (Västra Nylands Fountain House Förening Rf) i Karis är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att öka självförtroendet, stödja rehabiliteringen och möjliggöra återgång till arbets- eller studielivet. Att vara medlem i Klubbhus Fontana är frivilligt och utan tidsbegränsning. Medlemmarna väljer själva när och hur de vill delta i verksamheten. Vi arbetar i en tvåspråkig miljö, sida vid sida i en arbetsinriktad dag, där gemenskapen är en viktig del av vår vardag.

Samarbetspartners

Mentalhälsa, Mielenterveys, Västra nylands fountain house förening, Länsi uudenmaan fountain house yhdistys, fontana, klubbhus, klubitalo, Suomen Klubitalot, Clubbhouse International, Clubbhouse Europe, Accreditated, Mentalohälsa, Mielenterveys, Kamratstöd, Vertaistuki , Vertaistuki mielentervey