Arbetsinriktade dagen

 • Matsalen
  Matsalen
  Dukning, städning, servering
 • Köket
  Köket
  Matlagning, sortering, diskning
 • Tidningen
  Tidningen
  Tidnings planering, redigering, fotografering, interljuva
 • Reachout
  Reachout
  Hålla kontakt till människor, ringa skicka sms, e-mail, facebook och kort
 • Översättning
  Översättning
  Översätta texter finska, svenska, engelska
 • Trädgården
  Trädgården
  Ta hand om trädgården, gödsla, klippa gräs och ta hand om växter
 • Cafee
  Cafee
  Kundservice, sälja produkter, handla mera produkter och koka kaffe
 • Reparation och bygge
  Reparation och bygge
  Bygga nytt vid behov och enligt möjligheter, reparationer som vi kan utföra själv.
 • Mässor och seminarier
  Mässor och seminarier
  Presentera verksamheten på mässor och andra tillställningar

Klubbhus Fontana – Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!
Klubbhus Fontana följer en arbetsinriktad dag och uppgifterna som görs är viktiga för att verksamheten skall upprätthållas. Klubbhuset är medlemmarnas eget hus där allas insatser är betydelsefulla och viktiga. Varje dag har vi möte kl. 9 och 13:15 då vi tillsammans planerar och fördelar dagens uppgifter. Deltagandet är frivilligt och medlemmarna väljer själva i vilka arbetspunkter de vill delta. Rutiner och vanor är viktiga för en fungerande vardag. I Fontana kan du via meningsfull aktivitet få den hjälp och stöd du behöver!

Gå in på de olika arbetspunkterna och bekanta dig mera med vår arbetsinriktade dag!