Arbetsinriktade dagen

Klubbhus Fontana – Tillsammans kan vi åstadkomma mycket!


Klubbhus Fontana följer en arbetsinriktad dag och uppgifterna som görs är viktiga för att verksamheten skall upprätthållas. Klubbhuset är medlemmarnas eget hus där allas insatser är betydelsefulla och viktiga. Varje dag har vi möte kl. 9 och 13:15 då vi tillsammans planerar och fördelar dagens uppgifter. Deltagandet är frivilligt och medlemmarna väljer själva i vilka arbetspunkter de vill delta. Rutiner och vanor är viktiga för en fungerande vardag. I Fontana kan du via meningsfull aktivitet få den hjälp och stöd du behöver!

Gå in på de olika arbetspunkterna och bekanta dig mera med vår arbetsinriktade dag!