Arbete och studier

Inom klubbhuset stöder vi medlemmar som studerar. Dessutom finns det möjlighet att arbeta som övergångsarbete. Vid behov stöder vi även medlemmar med eget arbete.

Klubbhus Fontana sammarbetar med Fonttis Service Ab.

Klubbhus Fontana

Övergångsarbete

En personalmedlem lär sig det arbete som en klubbhusmedlem vill lära sig eller testa. Sedan går en klubbhusmedlem tillsammans med personalmedlemmen och jobbar tillsammans en tid tills medlemmen är redo att utföra arbetet själv. Om medlemmen blir sjuk eller får förhinder så tar personalmedlemmen över arbetet för tillfället.

Stött arbete

Klubbhuset hjälper medlemmen med kartläggning av kunnandet och jobbsökningsprocessen. En personalmedlem diskuterar med arbetsgivaren och medlemmen om eventuell anpassning av arbetet och stöd som behövs. Klubbhusmedlemmen utför arbetet själv.

Fonttis Service Ab

Våra Fontana-medlemmar utför via Fonttis Service små jobb som måste göras, men som du inte alltid hinner göra.

Vi ger möjligheter för de medlemmar inom ramen för Klubbhus Fontana vilka annars skulle ha svårt att komma ut i normal samhällsverksamhet och med fulla arbetsavtal.

https://www.fonttis.fi/