Työ ja opinnot

Tuemme klubitalossa jäseniä, jotka opiskelevat. Lisäksi on mahdollisuus työntekoon siirtymätöissä. Tarpeen vaatiessa tuemme myös jäseniä heidän omassa työssään.

Klubitalo Fontana tekee yhteistyötä Fonttis Service Ab:n kanssa.

Klubitalo Fontana

Siirtymätyö

Henkilökuntajäsen opettelee työn, jonka klubitalon jäsen haluaa oppia tai jota hän haluaa kokeilla. Sitten klubitalon jäsen ja henkilökuntajäsen menevät yhdessä töihin jonkin aikaa, kunnes jäsen on valmis suorittamaan työn itsenäisesti. Jos jäsen sairastuu tai estyy, henkilökuntajäsen hoitaa työn tilapäisesti.

Tuettu työ

Klubitalo auttaa jäsentä osaamisen kartoituksessa ja työnhakuprosessissa. Henkilökuntajäsen keskustelee työnantajan ja jäsenen kanssa mahdollisesta työn mukauttamisesta ja tarvittavasta tuesta. Klubitalon jäsen suorittaa työn itse.

Fonttis Service Ab

Työskentely Fonttis Servicen kautta on työpalvelua asiakkaan tarpeen mukaan – tuomme tekijöitä tekemättömille töille.

Annamme mahdollisuuksia niille Klubitalo Fontanan jäsenille tehdä töitä ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.

https://www.fonttis.fi/