Työ ja opinnot

Tuemme klubitalossa jäseniä, jotka opiskelevat. Lisäksi on mahdollisuus työntekoon siirtymätöissä. Tarpeen vaatiessa tuemme myös jäseniä heidän omassa työssään.

Klubitalo Fontana tekee yhteistyötä Fonttis Service Ab:n kanssa.

Siirtymätyö

Henkilökuntajäsen opettelee työn, jonka klubitalon jäsen haluaa oppia tai jota hän haluaa kokeilla. Sitten klubitalon jäsen ja henkilökuntajäsen menevät yhdessä töihin jonkin aikaa, kunnes jäsen on valmis suorittamaan työn itsenäisesti. Jos jäsen sairastuu tai estyy, henkilökuntajäsen hoitaa työn tilapäisesti.

Tuettu työ

Klubitalon jäsen sopii työnantajankanssa sopivan työn tekemisestä tietyllä aikavälillä.