Jäsenyys

 1. Jäsenyys on aikarajaton ja ilmainen.
 2. Ei sitouduta pysyvään sopimukseen tai aikatauluun.
 3. Poissaolo ja sen pituus ei vaikuta jäsenyyteen.
 4. Jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen ja omaan valintaan.
 5. Jäseneksi tulemiseksi riittää, että kokee itse, että on mielenterveysongelmia.
 6. Fontanassa jäsenillä ja henkilökuntajäsenillä on vaitiolovelvollisuus.
 7. Kaikenlainen myynti ja lainaaminen on talossa kielletty. Sääntöjen rikkominen voi johtaa tilapäiseen ulossulkemiseen toiminnasta.
 8. Klubitalossa kunnioitamme taloa ja toisten tavaroita.
 9. Talossa on tietokoneajat vapaa-ajan surfaamiseen.
 10. On kielletty tulla päihtyneenä klubitalolle.
 11. Fontanassa teemme myös retkiä ja osallistumme eri tapahtumiin. Fontanassa on aina ilmoittautumislista, missä on deadline mihin mennessä pitää ilmoittautua. Omaosuus on 5-10€, riippuen tapahtumasta.
 12. Toimintamme on vapaaehtoista, mutta jäseniä tarvitaan ja kehoitetaan osallistumaan työpainotteisen päivään. Jäsenillä on myös vastuu omista tavaroistaan.
 13. Klubitalo korvaa puolet bussilipun tai kortin hinnasta, kun osallistuu toimintaan 2-3 kertaa viikossa. Jos käyttää omaa autoa niin silloin korvataan 0,13 centtiä kilometriltä.