Uppvärmningsdag / Lämmityspäivä

2018-02-02 08:00 - 16:00

9:00 Morgonmöte / Aamukokous

10:00 Inspisgruppen / Inspisryhmä (CV)

12:00 Lunch / Lounas

13:00 Spelgruppen / Peliryhmä (K-C)

13:15 Eftermiddagsmöte / Iltapäiväkokous