Om oss

Klubbhus Fontana Rf förening är en självständig förening i vilken styrelsen ansvarar över ekonomi samt personal. Före-ningen bedriver Klubbhus Fontana, som startade sin verksamhet år 1999 i fastigheten på Lokföraregatan 9 Karis. Fontanas verksamhet är riktad till alla som är 18-år fyllda och äldre, som upplever eller har upplevt mental ohälsa eller för personer som behöver stöd i vardagen.
Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse

Läs Verksamhetsberättelsen från 2021 på svenska.

Tidningar Lehdet

Tidningar Lehdet

Läs klubbhus tidningar här! Lue klubitalon lehtiä tästä!

Broschyrer Esitteet

Broschyrer Esitteet

Läs våra broschyrer här! Lue meidän esitteitä täältä!

Fonttis service Ab

Fonttis service AB är ett fristående aktiebolag grundat av Klubbhus Fontana 2019. Syftet med Fonttis är att hjälpa Klubbhusets medlemmar att komma ut till arbetslivet. Mera information: www.fonttis.fi

Possibilites for work and study

Click the tab ”work and study” at the top of the page for more information
Fontana
Fontana
Fonttis Service Ab
Fonttis Service Ab

My Story

Kom och bekanta dig med vår verksamhet