Om oss

Klubbhus Fontana är öppet för alla som har eller har haft psykisk ohälsa. Klubbhusets uppgift är förstärka självförtroende, stödja rehabiliteringen och hjälpa till medlemmarna att återvända till arbetslivet eller studera. Medlemskapet är kostnadsfritt och icke tidsbundet. Medlemmarna bestämmer själva när och vilka aktiviteter de vill delta i.
Tidningar Lehdet

Tidningar Lehdet

Läs klubbhus tidningar här! Lue klubitalon lehtiä tästä!

Broschyrer Esitteet

Broschyrer Esitteet

Läs våra broschyrer här! Lue meidän esitteitä täältä!

Fonttis service Ab

Fonttis service AB är ett fristående aktiebolag grundat av Klubbhus Fontana 2019. Syftet med Fonttis är att hjälpa Klubbhusets medlemmar att komma ut till arbetslivet. Mera information: www.fonttis.fi

Work- and studying environment

Klicka på fliken medlemskap och välj arbete och studier.
Fontana
Fontana
Fonttis Service Ab
Fonttis Service Ab

My Story

Clubhouse Fontana

Welcome to Klubbhus Fontana’s webpage! Klubbhus Fontana (Västra Nylands Fountain House Förening Rf) in Karjaa is intended to help people that have or have had mental illnesses. The goal of the association is to boost self-confidence, support rehabilitation and make it possible to transition back into the workforce or student life. Being a member in Klubbhus Fontana is voluntary and without time constraints. Members choose when and how they want to partake in the association. We work in a bilingual environment, side by sidefor a work-oriented day, where the community is a big part of daily life. Klubbhus Fontana follows a work-oriented day and the tasks we do are important to keep the association alive. The clubhouse is the members own house where everyone’s efforts are meaningful and important. Everyday we have a meeting at 9am and 1:15pm where we plan and distribute the days tasks together. Participation is voluntary and members choose what tasks they want to do themselves. A ruotine and habits are an important part of daily life. You can get the help and support you need through meaningful tasks at Fontana!

Come and get to know our operation